VÝROBCE TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ,
MONITORING, FRÉZOVÁNÍ
A OPRAVY KANALIZACE…

VÝROBCE TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ,
MONITORING, FRÉZOVÁNÍ
A OPRAVY KANALIZACE…

VÝROBCE TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ,
MONITORING, FRÉZOVÁNÍ
A OPRAVY KANALIZACE…

VÝROBCE TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ,
MONITORING, FRÉZOVÁNÍ
A OPRAVY KANALIZACE…

VÝROBCE TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ,
MONITORING, FRÉZOVÁNÍ
A OPRAVY KANALIZACE…

VÝROBCE TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ,
MONITORING, FRÉZOVÁNÍ
A OPRAVY KANALIZACE…


 

Kombo 13 ADR

Kombinovaný vůz KOMBO 13 ADR

Navigace:

Kombinovaná nástavba na vysokotlaké čištění a odsávání kalu.

Možnosti variantních technických specifikací:

Cisterna

 • Válcová ocelová nádrž (S335J2G3) s vydutými dny, vodotěsnými svařenými zesilujícími prstenci na obvodu a s plnými dveřmi
 • Tloušťka materiálu 7 mm
 • Objem cca 13.000 litrů
 • Protizkrutově uložená, vpředu na podpěrném sedle a na dvou kloubových ložiscích vzadu
 • Žárově pozinkovaný univerzální pomocný rám

Rozdělení cisterny

 • Objem komory: Celkem cca 13.000 l
 • Kalová část cca 10.500 l ? vodní část cca 2.500 l
 • Kalová část cca 8.500 l ? vodní část cca 4.500 l
 • Kalová část cca 6.500 l ? vodní část cca 6.500 l
 • Koncová plocha vyrážeče bez aretace

Vyprázdnění nádrže

 • Pneumatickým vyrážecím pístem se zavedením tlaku
 • Vyrážecí píst s průzorem
 • Regulace tlaku vzduchu v těsnění dutiny pístu ze stanoviště obsluhy

Výpusť

 • Ze žárově pozinkovaného ocelového plechu
 • Pod vyprazdňovací klapkou v prodloužení pláště nádrže

Kontrola naplnění kalové komory

 • Indikace plováky s rozdělením škály po 500 litrových krocích

Vyprazdňovací klapka

 • Nahoře osazené, zvenku zesílené plné dveře, vzadu otevíratelná přes celý průměr nádrže
 • Utěsnění mezi pláštěm nádrže a vyprazdňovací klapkou gumovým profilovým těsněním odolným proti oleji
 • Hydraulicky nahoru otevíratelná s hydraulickou samočinnou pojistkou proti sklopení pro zabráněním úrazům
 • Hydraulické zablokování se samopojistnými nastavitelnými zařážkovými uzávěry
 • Manuální řídící ventil pro otevírání a zavírání v dosahu viditelnosti

Sací a vyprazdňovací hrdla

 • Ve spodní a horní části vyprazdňovací klapky
 • Dole s uvnitř ležícím plochým hradítkem a kulovým ventilem DN 100
 • Nahoře DN 100 s hradítkem
 • Spojka TW se zaslepovacím víčkem

Vakuové čerpadlo

 • Výrobek Jurop PR 530
 • Sací výkon : cca 3200 m3/h
 • Hnací výkon : cca 87 kW
 • Sací potrubí v DN 125

Pohon vakuového čerpadla

 • Z pomocného pohonu podvozku přes kloubové hřídele s pohonem klínovým řemenem
 • Dotahovací ústrojí a ochranný kryt
 • Montáž výhodná pro údržbu díky dobře přístupnému, jednoduchému upínacímu zařízení
 • Pneumatická spojka, spínatelná ze stanoviště obsluhy

Bezpečnostní zařízení pro vakuové čerpadlo (rotorové hydrostatické lamelové čerpadlo)

 • Sací kopule s pojistkou proti přeplnění (kulový plovák) pro odvzdušnění kalové komory
 • Odstředivý odlučovač se zarážecími plechy a síťovou vložkou a kulovým zavíracím ventilem
 • Tlumič hluku s kombinovaným odlučovačem oleje
 • Tlakové potrubí vakuového čerpadla se zpětným ventilem a plnozdvižným pojistným ventilem typově zkoušeným na 0,5 bar
 • Omezovací podtlakový ventil pro šetření vakuového čerpadla
 • Dodatečná možnost uzavření pro krátkodobý provoz při vysokém vakuu
 • Čtyřcestný přepínací konout v sacím a tlakovém potrubí
 • Možnosti pneumatického zapnutí na ?sání?, ?větrání? a ?tlak?
 • Důležitá mazná místa jsou instalována zvenku

Vysokotlaké čerpadlo Pratisolli MH 60

 • Výkon vymývání cca 335l/min při 170 barech
 • Hnací výkon cca 65 kW
 • Na stabilních konzolách, umístění vpředu, po straně nástavby

Pohon vysokotlakého čerpadla

 • Z vedlejšího pohonu podvozku pomocí pohonu klínovým řemenem
 • Dotahovací zařízení a ochranný kryt
 • Montáž výhodná pro údržbu díky dobře přístupnému, jednoduchému upínacímu zařízení
 • Pneumatická spojka, spíntelná ze stanoviště obsluhy

Potrubí vysokotlakého čerpadla

 • DN 32, včetně armatur (kulový ventil, otočný kloub) pro snížení ztrát tlaku
 • Převážně uložené jako hadicové vedení s podmínkami příznivými pro proudění
 • Přívodní potrubí s hradítkem
 • Pneumaticky spínatelný vysokotlaký kulový ventil
 • Sací filtr s hliníkovým krytem a nerezovou síťovou vložkou v DN 80
 • Pneumatické vyprazdňování zbytkové vody pro všechny části vedoucí vodu

Bezpečností zařízení vysokotlakých čerpadel

 • Pneumaticky řízený membránový ventil pro regulaci tlaku (MSSV)
 • Jako přepouštěcí ventil proti přetížení
 • Jako spínací ventil pro cirkulaci bez tlaku
 • Plynule nastavitelný
 • Automatické vypnutí při nedostatku vody

Sací výložník ? kolotoč

 • Se spojkovým systémem Perrot a spirálovou savicí DN 125
 • Pneumatické hradítko na sací kopuli)
 • Výložník se hydraulicky otáčí, spouští

Ovládání výložníku

 • Otočit sací nástavec
  • doleva / doprava
 • Šoupátko v kopuli sacího nástavce
  • otevřít / zavřít
 • Sepnout čtyřcestný ventil
  • sání ? větrání ? tlak
 • Na vyprazdňovaí klapce s osou bubnu ve směru jízdy
 • Pohon hydraulický pomocí převodovky s čelním ozubením
 • Nastavení pro chod vpřed a vzad pomocí řídícího ventilu s dvojím účinkem
 • Nastavení rychlosti bubnu plynulé pomocí proporcionálního řídícího ventilu
 • Hydraulické otáčení o cca 160°
 • Kapacita navinutí hadice až 120m/DN 25
 • S průběžnou armaturou
 • Automatické vedení hadice přes vřeteno s křížovým naváděním

Druhý buben na vysokotlakou hadici

 • Na konci vozu napravo ve směru jízdy
 • Průběžná armatura
 • Manuální ovládání
 • Pozinkované provedení, pro délku hadice 50 m DN 13
 • Bypassové vedení
 • Vysokotlaká stříkací pistole s držákem

1. Stanoviště obsluhy z nerezu V2A

 • Instalovaného vzadu na vozidle, uzamykatelné
 • Řízení motoru
  • regulace počtu otáček (+/-)
  • měření počtu otáček
 • Pomocný pohon
  • vypnout/zapnout
 • Vakuové čerpadlo
  • zapnout/vypnout
  • vakuový manometr
 • Čtyřcestný ventil
  • ?sání? ?tlak? ?větrání?
 • Vysokotlaké čerpadlo
  • zapnout/vypnout
  • vysokotlaký manometr
  • tlak čerpadla (zapnout/vypnout)
  • regulace tlaku
 • Kulový ventil DN 25/13
  • otevřít/zavřít
 • Šoupátko sací kopule
  • otevřít/zavřít
 • Vyprazdňovací klapka
  • otevřít/zavřít (hydraulický ruční ventil)
 • Píst – posouvat
 • Počítadlo provozních hodin
  • vysokotlaké čerpadlo/vakuové čerpadlo
 • Nouzové vypnutí

2. stanoviště obsluhy v oblasti navíječe

 • Čtyřcestný ventil
  • ?sání? ?tlak? ?větrání?
 • Vakuové čerpadlo
  • zapnout/vypnout
 • Kulový ventil DN 25
  • otevřít/zavřít
 • Vysokotlaké čerpadlo
  • zapnout/vypnout
  • tlak čerpadla

Na víku nádrže je instalován

 • Hydraulický ruční ventil pro navíjení odvíjení bubnu vysokotlaké hadice

Hydraulické zařízení

 • S čerpadlem s ozubenými koly s řídícími servo ventily
 • Zařízení je plněno biologicky odbouratelným esterovým olejem

Pneumatické zařízení

 • S přepouštěcím ventilem, nádrží na přídavný vzduch, jednotkou údržby, potrubím a řídícími ventily

Hadicová vana

 • Otevřená hadicová vana z hliníkových profilů, vlevo
 • Na stabilních konzolách
 • Eloxovaný povrch

Přihrádka na přístroje

 • Uzavřená, po celé délce na pravé straně vozidla
 • Na stabilních konzolách
 • S dělícími příčkami
 • Max. velikost dle prostorových poměrů

Hadice

 • Vysokotlaká hadice 120 m DN 25 (výrobek Semperit)
 • Vysokotlaká hadice 50 m DN 13 (výrobek Semperit
 • Sací hadice DN 100

Pracovní světlomet

 • Halogenové provedení
 • Namontován napevno

Maják

 • Na konci vozidla
 • S odrážečem větví

Vybavení motorového vozu

 • Ochrana proti podjetí
 • Postranní obrysová světla

Lak (lakování jednotlivých dílů)

 • Lak nástavby jednobarevný, na akrylové bázi
 • Standardní barevný odstín RAL dle přání zákazníka
 • 1 x pískování
 • 1 x základní lak
 • 2 x plnidlo
 • 1 x vrchní lak (tloušťka vrstvy není menší než 100 ?)

Výstražné značení

 • Reflexní folie dle normy DIN 30710, vpředu a vzadu

Technické zkoušky a schválení

 • Zkouška tachografu dle § 57 b vyhlášky o provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Schválení pro TÜV a přepravu nebezpečných nákladů

Provedení pro přepravu nebezpečných nákladů / ADR

 • Cisterna v S355J2G3 s tloušťkou stěn 7mm (minimální tloušťka stěn pro provoz ADR je 5 mm)
 • Schválení konstrukčního modelu dle předpisu o přepravě nebezpečných nákladů a ADR
 • Pro odsávání a čerpání látek dle kódu cisterny L4BH
 • Konstrukce cisterny pro případný explozní přetlak 10 barů
 • Zkušební přetlak 4 bary
 • Povolený přetlak při vypouštění 0,5 bar
 • Ochranný třmen (ochranný oblouk) na vrcholu cisterny
 • Uzavírací klapka na sací kopuli pneumaticky dálkově ovládaná
 • Přidržovač cisterny
 • Pojistka proti otevření vyprazdňovací klapky při přetlaku v nádrži
 • Armatury pro sací a vyprazdňovací hrdla z materiálu, který nejiskří
 • Sací a vyprazdňovací hrdla zablokovaná proti neúmyslnému otevření
 • Ochrana proti podjetí na konci vozidla
 • Zemnící bodec a zemnící pás s kabelovým bubnem
 • Dva hacící přístroje, každý 6 kg, včetně držáků, pro požární třídy A, B, C
 • Ochranné kryty z plexiskla pro hasící přístroje
 • Po jedné žlutě výstražné desce včetně vyměnitelných čísel, vpředu a vzadu na vozidle
 • Popisky na cisterně s hmotnostmi vozidla
 • 2. možnosti uzavření pro všechny přípojky cisterny do 80% výšky cisterny
 • Tlakotěsný nasávací filtr (originální díl) pro vakuové čerpadlo
 • Ochrana proti najetí vzadu na ochranu připojovacích hrdel na cisterně
 • Do 10 barů tlakotěsná bezpečnostní nádoba vakuového zařízení
 • Pojistná membrána s pojistným ventilem předepsaná TÜV nainstalovaná pro každou komoru nahoře na vrcholu cisterny
 • Elektrické zařízení chráněné proti expozi
 • 6-násobné uzavření cisterny při průměru cisterny 1800 mm, 4-násobné uzavření při průměru cisterny 1600mm
 • Zavírací armatury z velmi kvalitních materiálů (nerez, tvárná litinay s kuličkovým grafitem)

Začátek
IBOS a.s. • Hlinská 694/2b • 370 01 České Budějovice • Tel.: +420 387 310 227 • Fax: +420 387 310 226 • mail: ibos@ibos.cz

© 2008 – 2017 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

Do jednosměnného provozu hledáme kovozámečníky a pracovníky pro kompletaci strojních celků ( montážní a svářečské práce, zapojování hydraulických okruhů apod. ) Pro bližší info prosím volejte +420 608 468 108