Opravy potrubí

Brandenburger

Naše společnost je oficiální zástupcem výrobce Brandenburger Liner. Systém bezvýkopové opravy kanalizace umožňuje provést opravu potrubí rychle, efektivně a levně ve srovnání s jinými způsoby oprav, které jsou náročné, co se týče odstávky provozu.

Oprava pomocí lineru Brandenburger je založena na využití sklolaminátového rukávu (lineru), který je nasycený pryskyřicí (polyester či vinylester). Po vztažení lineru do kanalizace je liner za pomoci kompresoru nafouknut, čímž získá tvar původní kanalizace, a následně vytvrzen pomocí UV záření za použití speciální UV světelné technologie.

Vybrat si můžete mezi linery BB2.0 (levnější varianta pro menší rozsah DN200 – 800, menší tloušťka stěny) či BB2.5 (liner vhodný pro řešení vyšších statických požadavků v DN150 – 2000). Novinkou je také šachtový liner pro šachty DN800 a DN1000.

Kontakt


    Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Diese Daten werden ausschließlich in der Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung im Rahmen der Verordnung DSGVO verwendet.