Opravy potrubí

Těsnící vaky a pakry

Těsnící vaky potrubí se používají k rychlému a spolehlivému utěsnění nebo uzavření kanálů, potrubí, stok a vpustí. Pomáhají šetřit náklady na čištění kanalizace či penalizace od úřadů. Používají se všude tam, kde do kanalizační sítě nemají nebo nesmějí proniknout nežádoucí kapaliny a cizí látky.

Pakry nacházejí využití například při provádění bezvýkopových oprav kanalizace, kdy je k vytvrzení potřeba použít UV technologii.

Kontakt


    Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Diese Daten werden ausschließlich in der Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung im Rahmen der Verordnung DSGVO verwendet.