Kamerasysteme

Zubehör

Detektoren

Detektory se používají k detekci, trasování a hledání poruch v potrubí. Detektor lze využít pro určení umístění kamerového vozíčku či kamerové hlavy, pokud je u sytému CamBoss či REVI použita sonda (33 kHz nebo 512 Hz). Díky tomu je možné přesně lokalizovat zjištěné poškození a stanovit další postup opravy. Detektor má navíc schopnost lokalizovat nízké napětí a telefonní kabely, což minimalizuje riziko poškození těchto sítí během výkopových prací. Pro bližší informace se obraťte na naše obchodní zástupce. Dadurch ist es möglich, den erkannten Schaden genau zu lokalisieren und das nächste Reparaturverfahren festzulegen. Darüber hinaus ist der Detektor in der Lage, Niederspannungs- und Telefonkabel zu lokalisieren, wodurch das Risiko einer Beschädigung dieser Netze während der Aushubarbeiten minimiert wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Handelsvertreter.

Kontakt


    Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Diese Daten werden ausschließlich in der Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung im Rahmen der Verordnung DSGVO verwendet.