ProKasro

ProKasro

Čištění, monitoring a následná sanace stokových sítí spolu bezpodmínečně souvisejí. Proto se neustále vyvíjejí nové a dokonalejší multifunkční systémy, které dovolují udržovat stokové sítě v co nejlepším stavu.

Ke špičce patří zařízení ProKasro, která nabízí také naše společnost. Jde o pneumatický, hydraulický či elektrický frézovací robot pro DN130 – 600 s vlastní pohonnou jednotkou navržený pro opravy kanalizačního potrubí. Samochodný robot s kamerou má jednoduché dálkové ovládání. Signály jsou přenášeny kabelem na pult operátora, který pomocí záznamové a ovládací jednotky rychle vyhodnotí situaci a zareaguje na ni. Těmito roboty je možno opravovat a frézovat potrubí.

Další důležitou technologií pod značkou PROKASRO je UV systém založený na využití ultrafialového záření, díky kterému je umožněn proces vytvrzování vložky (lineru) v místě závady s velmi rychlou reakcí, což je důležité pro krátké odstavení potrubí z provozu. UV technologií ProKasro lze vytvrzovat linery v průměru DN150 – 2000.

Kontakt


    Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Diese Daten werden ausschließlich in der Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung im Rahmen der Verordnung DSGVO verwendet.