Opravy potrubí

ProKasro

Čištění, monitoring a následná sanace stokových sítí spolu bezpodmínečně souvisejí. Proto se neustále vyvíjejí nové a dokonalejší multifunkční systémy, které dovolují udržovat stokové sítě v co nejlepším stavu.

Ke špičce patří zařízení ProKasro, která nabízí také naše společnost. Jde o pneumatický, hydraulický či elektrický frézovací robot pro DN130 – 600 s vlastní pohonnou jednotkou navržený pro opravy kanalizačního potrubí. Samochodný robot s kamerou má jednoduché dálkové ovládání. Signály jsou přenášeny kabelem na pult operátora, který pomocí záznamové a ovládací jednotky rychle vyhodnotí situaci a zareaguje na ni. Těmito roboty je možno opravovat a frézovat potrubí.

Další důležitou technologií pod značkou PROKASRO je UV systém založený na využití ultrafialového záření, díky kterému je umožněn proces vytvrzování vložky (lineru) v místě závady s velmi rychlou reakcí, což je důležité pro krátké odstavení potrubí z provozu. UV technologií ProKasro lze vytvrzovat linery v průměru DN150 – 2000.

Contact


    By submitting the form, you agree to the processing of your personal data, which will be used exclusively in accordance with the Personal Data Processing Principles under the terms of the GDPR regulation.