Opravy potrubí

Těsnící vaky a pakry

Těsnící vaky potrubí se používají k rychlému a spolehlivému utěsnění nebo uzavření kanálů, potrubí, stok a vpustí. Pomáhají šetřit náklady na čištění kanalizace či penalizace od úřadů. Používají se všude tam, kde do kanalizační sítě nemají nebo nesmějí proniknout nežádoucí kapaliny a cizí látky.

Pakry nacházejí využití například při provádění bezvýkopových oprav kanalizace, kdy je k vytvrzení potřeba použít UV technologii.

Contact


    By submitting the form, you agree to the processing of your personal data, which will be used exclusively in accordance with the Personal Data Processing Principles under the terms of the GDPR regulation.