Opravy potrubí

Brawoliner

Zastupujeme výrobce Brawoliner, který nabízí inovativní řešení v rámci bezvýkopových oprav potrubí malých průměrů od DN50 do DN400. Bezešvé textilní linery umožňují sanovat potrubí s oblouky 90° či se změnou v DN. Linery se sytí pryskyřicí – typ pryskyřice se vybírá v závislosti na metodě vytvrzení. Je možné nechat vytvrdnout liner samostatně chemickou reakcí, případně se liner vytvrzuje teplou vodou, párou či UV světlem (technologie BRAWO Magnavity). Taková oprava se může pyšnit životností až 50 let.

 

Contact


    By submitting the form, you agree to the processing of your personal data, which will be used exclusively in accordance with the Personal Data Processing Principles under the terms of the GDPR regulation.