Projekty EU

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE:

Společnost realizovala projekt „Nová řada monitorovacích robotů CAMBOSS“, který byl spolufinancován Evropskou unií:

 • Projekt: Nová řada monitorovacích robotů Camboss, CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_014/0005864
 • Datum zahájení projektu: 1.1.2016
 • Datum ukončení projektu: 31.12.2018
 • Rozpočet projektu: 19.593.653,– Kč
 • Dotace max.: 8.817.143,85 Kč

Nová řada monitorovacích robotů CAMBOSS – projekt spolufinancován Evropskou unií


Společnost aktuálně realizuje:

 • Název projektu: Kamerový systém Full HD pro nástrčné a satelitní hlavy
 • Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/20_321/0025182
 • Příjemce: IBOS a.s.
 • Partner: MARF s.r.o.
 • Doba řešení: 1. 2. 2021 – 31. 5. 2023

Anotace projektu: Předmětem projektu je vytvoření prototypu kamerového systému Full HD i pro malé nástrčné a satelitní hlavy. Bude tedy vytvořen nový miniaturní kamerový modul s rozlišením Full HD, který by byl použitelný pro nové výkyvné a axiální kamerové hlavy. Požadavky na tyto hlavy jsou vedle menších rozměrů také vyšší rozlišení a přenos po metalickém vedení. K novým hlavám bude vyvinut i nový laminátový kabel s vhodným přenosovým médiem a přijímač video signálu Full HD, včetně odpovídajícího firmware a SW. Projekt řeší problém nedostatečného rozlišení kamery určené pro monitoring kanalizačních sítí, především pak přípojek a domovních rozvodů od DN25. HD rozlišení obrazu poskytne detailnější rozlišení drobných poškození povrchu potrubí a možnost přesnějšího měření ovalit a deformací optickou metodou za pomocí laseru. Díky tomuto projektu dojde k vytvoření nového prototypu kamerového systému Full HD i pro malé nástrčné a satelitní hlavy. Tyto kamerové hlavy bude možné využívat s novou kamerovou nástavbou CamBoss HD a satelitním systémem (CamBoss SAT), který je schopen dělat prohlídky kanalizačních přípojek z hlavního řadu. Dále pak budou využívány s nástrčnými systémy a ovládacím boxem IBOX HD, který bude vyvinut ze současného IBOX systému.


 • Název projektu: Bezemisní čištění kanalizace a odpadů
 • Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/21_374/0026791
 • Příjemce: IBOS a.s.
 • Spolupříjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Doba řešení: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023

Anotace projektu: Předmětem projektu je vývoj prototypu zcela elektrické dodávky, včetně vysokotlakého stroje na čištění kanalizace s elektrickým pohonem. Bude tedy vytvořen nový typ stroje pro údržbu kanalizací, který bude využívat pro svůj pohon baterie. Vysokotlaký stroj bude instalován do vozidla, a bude vybaven samostatnou baterií. Zařízení tohoto typu bude provozováno v městech a obcích s rádiusem do 50 km, proto není nižší dojezd negativem. Projekt řeší přechod stávajících zařízení pro čištění kanalizací s vysokou emisní zátěží na zařízení s ekologicky šetrným pohonem. Mnozí výrobci dodávek již do svého portfolia zařadili vozidla poháněná elektrickou energií a přicházejí s prvními modely na trh. Další výrobci tento trend následují. Díky tomuto projektu bude splněn požadavek provozovatelů stroje na snižování nákladů díky nižší četnosti servisních úkonů, menšímu množství provozovaných strojů, což bude znamenat úsporu v lidských zdrojích. Spojením elektricky poháněné dodávky a vysokotlakého čistícího stroje bude splněna potřeba ekologicky šetrného zařízení. Jedná se o řešení, které je aktuálně na trhu zcela nedostupné.